5. SINIF KILAVUZ SERİSİ TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST 1 SÖZCÜKTE ANLAM Sözlük Sırasına Dizme[ Sayfa 7 ] Çözümler
TEST 2 SÖZCÜKTE ANLAM Sözcüklerin Çağrışımları[ Sayfa 11 ] Çözümler
TEST 3 SÖZCÜKTE ANLAM Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam[ Sayfa 15 ] Çözümler
TEST 4 SÖZCÜKTE ANLAM Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam[ Sayfa 19 ] Çözümler
TEST 5 SÖZCÜKTE ANLAM Eş Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 23 ] Çözümler
TEST 6 SÖZCÜKTE ANLAM Zıt Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 27 ] Çözümler
TEST 7 SÖZCÜKTE ANLAM Eş Sesli Sözcükler[ Sayfa 31 ] Çözümler
TEST 8 SÖZCÜKTE ANLAM Altı Çizili Sözcüğün Kattığı Anlam ve Çok Anlamlılık[ Sayfa 35 ] Çözümler
TEST 9 SÖZCÜKTE ANLAM Geçiş, Bağlantı ve Nezaket İfadeleri[ Sayfa 39 ] Çözümler
TEST 10 SÖZCÜKTE ANLAM DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 43 ] Çözümler
TEST 1 SÖZ VARLIKLARIMIZ Deyimler[ Sayfa 47 ] Çözümler
TEST 2 SÖZ VARLIKLARIMIZ Atasözleri[ Sayfa 51 ] Çözümler
TEST 3 SÖZ VARLIKLARIMIZ DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 55 ] Çözümler
TEST 1 CÜMLEDE ANLAM Neden-Sonuç Cümleleri[ Sayfa 59 ] Çözümler
TEST 2 CÜMLEDE ANLAM Amaç-Sonuç Cümleleri[ Sayfa 63 ] Çözümler
TEST 3 CÜMLEDE ANLAM Koşul-Sonuç Cümleleri[ Sayfa 67 ] Çözümler
TEST 4 CÜMLEDE ANLAM Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri[ Sayfa 71 ] Çözümler
TEST 5 CÜMLEDE ANLAM Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler[ Sayfa 75 ] Çözümler
TEST 6 CÜMLEDE ANLAM Karşılaştırma, Örneklendirme Cümleleri[ Sayfa 79 ] Çözümler
TEST 7 CÜMLEDE ANLAM Anlamlarına Göre Cümleler[ Sayfa 83 ] Çözümler
TEST 8 CÜMLEDE ANLAM Cümle Tamamlama ve Cümle Oluşturma[ Sayfa 87 ] Çözümler
TEST 9 CÜMLEDE ANLAM DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 91 ] Çözümler
TEST 1 PARAGRAF Paragrafın Konusu[ Sayfa 95 ] Çözümler
TEST 2 PARAGRAF Ana Düşünce[ Sayfa 99 ] Çözümler
TEST 3 PARAGRAF Anahtar Kelime[ Sayfa 103 ] Çözümler
TEST 4 PARAGRAF Paragrafta Başlık[ Sayfa 107 ] Çözümler
TEST 5 PARAGRAF Hikâye Haritası[ Sayfa 111 ] Çözümler
TEST 6 PARAGRAF Paragraf Oluşturma, Tamamlama, Akışı Bozan Cümle, Paragrafın Giriş Cümlesi[ Sayfa 115 ] Çözümler
TEST 7 PARAGRAF Metin Karşılaştırma[ Sayfa 119 ] Çözümler
TEST 8 PARAGRAF DEĞERLENDIRME TESTI[ Sayfa 123 ] Çözümler
TEST 1 SES BİLGİSİ Ünsüz Yumuşaması[ Sayfa 127 ] Çözümler
TEST 2 SES BİLGİSİ Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi)[ Sayfa 131 ] Çözümler
TEST 3 SES BİLGİSİ Ünlü Düşmesi[ Sayfa 135 ] Çözümler
TEST 4 SES BİLGİSİ Ünlü Daralması - Ünsüz Türemesi[ Sayfa 139 ] Çözümler
TEST 5 SES BİLGİSİ DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 143 ] Çözümler
TEST 1 YAZIM KURALLARI Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler[ Sayfa 147 ] Çözümler
TEST 2 YAZIM KURALLARI “De-Mi-Ki”nin Yazımı[ Sayfa 151 ] Çözümler
TEST 3 YAZIM KURALLARI Sayıların Yazımı[ Sayfa 155 ] Çözümler
TEST 4 YAZIM KURALLARI DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 159 ] Çözümler
TEST 1 NOKTALAMA İŞARETLERİ Nokta, Virgül, Noktalı Virgül[ Sayfa 163 ] Çözümler
TEST 2 NOKTALAMA İŞARETLERİ İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti[ Sayfa 167 ] Çözümler
TEST 3 NOKTALAMA İŞARETLERİ Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Tırnak İşareti, Yay Ayraç, Kesme İşareti, Eğik Çizgi[ Sayfa 171 ] Çözümler
TEST 4 NOKTALAMA İŞARETLERİ DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 175 ] Çözümler
TEST 1 SÖZCÜĞÜN KÖKÜ İsim (Ad) Kökü, Fiil (Eylem) Kökü[ Sayfa 179 ] Çözümler
TEST 2 SÖZCÜĞÜN KÖKÜ DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 183 ] Çözümler
TEST 1 SÖZCÜĞÜN ANLAMINI DEĞİŞTİREN EKLER Yapım Ekleri[ Sayfa 187 ] Çözümler
TEST 2 SÖZCÜĞÜN ANLAMINI DEĞİŞTİREN EKLER Yapım Ekleri[ Sayfa 191 ] Çözümler
TEST 3 SÖZCÜĞÜN ANLAMINI DEĞİŞTİREN EKLER DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 195 ] Çözümler
TEST 1 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Metin Türleri[ Sayfa 199 ] Çözümler
TEST 2 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Söz Sanatları[ Sayfa 203 ] Çözümler
TEST 3 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 207 ] Çözümler
TEST 1 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 211 ] Çözümler
TEST 2 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 215 ] Çözümler
0 212 263 63 36

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Kuştepe Mah. Leylak Sok. No: 1 Nursanlar İşmerkezi D: 16 Şişli İstanbul

0 212 263 63 36

[email protected]