6. SINIF KILAVUZ SERİSİ TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST 1 SÖZCÜKTE ANLAM Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam[ Sayfa 7 ] Çözümler
TEST 2 SÖZCÜKTE ANLAM Eş Anlamlılık, Yakın Anlamlılık, Zıt Anlamlılık, Eş Seslilik[ Sayfa 11 ] Çözümler
TEST 3 SÖZCÜKTE ANLAM Geçiş ve Bağlantı İfadeleri[ Sayfa 15 ] Çözümler
TEST 4 SÖZCÜKTE ANLAM Çok Anlamlılık[ Sayfa 19 ] Çözümler
TEST 5 SÖZCÜKTE ANLAM Altı Çizili Sözcük veya Söz Grubunun Kattığı Anlam[ Sayfa 23 ] Çözümler
TEST 6 SÖZCÜKTE ANLAM DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 27 ] Çözümler
TEST 1 SÖZ VARLIKLARIMIZ Atasözleri[ Sayfa 31 ] Çözümler
TEST 2 SÖZ VARLIKLARIMIZ Deyimler[ Sayfa 35 ] Çözümler
TEST 3 SÖZ VARLIKLARIMIZ DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 39 ] Çözümler
TEST 1 CÜMLEDE ANLAM Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı, Karşıt Anlamlı Cümleler[ Sayfa 43 ] Çözümler
TEST 2 CÜMLEDE ANLAM Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç Cümleleri[ Sayfa 47 ] Çözümler
TEST 3 CÜMLEDE ANLAM Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler[ Sayfa 51 ] Çözümler
TEST 4 CÜMLEDE ANLAM Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama[ Sayfa 55 ] Çözümler
TEST 5 CÜMLEDE ANLAM Anlamlarına Göre Cümleler[ Sayfa 59 ] Çözümler
TEST 6 CÜMLEDE ANLAM DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 63 ] Çözümler
TEST 1 PARAGRAF VE GÖRSEL - GRAFİK YORUMLAMA Ana Düşünce, Ana Duygu[ Sayfa 67 ] Çözümler
TEST 2 PARAGRAF VE GÖRSEL - GRAFİK YORUMLAMA Yardımcı Düşünce[ Sayfa 71 ] Çözümler
TEST 3 PARAGRAF VE GÖRSEL - GRAFİK YORUMLAMA Konu, Başlık, Anahtar Sözcük[ Sayfa 75 ] Çözümler
TEST 4 PARAGRAF VE GÖRSEL - GRAFİK YORUMLAMA Akışı Bozan Cümle, İkiye Bölme, Paragraf Tamamlama,[ Sayfa 79 ] Çözümler
TEST 5 PARAGRAF VE GÖRSEL - GRAFİK YORUMLAMA Metin Oluşturma, Hikâye Unsurları[ Sayfa 83 ] Çözümler
TEST 6 PARAGRAF VE GÖRSEL - GRAFİK YORUMLAMA İki Paragrafın Ortak ve Farklı Yönü[ Sayfa 87 ] Çözümler
TEST 7 PARAGRAF VE GÖRSEL - GRAFİK YORUMLAMA Paragrafın Dil ve Anlatım Yönü[ Sayfa 91 ] Çözümler
TEST 8 PARAGRAF VE GÖRSEL - GRAFİK YORUMLAMA DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 95 ] Çözümler
TEST 1 YAZIM KURALLARI DE-Mİ-Kİ[ Sayfa 99 ] Çözümler
TEST 2 YAZIM KURALLARI Büyük Harflerin Kullanımı[ Sayfa 103 ] Çözümler
TEST 3 YAZIM KURALLARI Sayıların Yazımı[ Sayfa 107 ] Çözümler
TEST 4 YAZIM KURALLARI DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 111 ] Çözümler
TEST 1 NOKTALAMA İŞARETLERİ Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta[ Sayfa 115 ] Çözümler
TEST 2 NOKTALAMA İŞARETLERİ Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi[ Sayfa 119 ] Çözümler
TEST 3 NOKTALAMA İŞARETLERİ Parantez, Tırnak İşareti, Eğik Çizgi, Kesme İşareti[ Sayfa 123 ] Çözümler
TEST 4 NOKTALAMA İŞARETLERİ DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 127 ] Çözümler
TEST 1 SÖZCÜK YAPISI İsim (Ad) Kök, Fiil (Eylem) Kök[ Sayfa 131 ] Çözümler
TEST 2 SÖZCÜK YAPISI Sözcüğün Anlamını Değiştiren Ekler[ Sayfa 135 ] Çözümler
TEST 3 SÖZCÜK YAPISI Sözcüğün Anlamını Değiştirmeyen Ekler[ Sayfa 139 ] Çözümler
TEST 4 SÖZCÜK YAPISI Basit, Türemiş Yapılı Sözcükler[ Sayfa 143 ] Çözümler
TEST 5 SÖZCÜK YAPISI Birleşik Yapılı Sözcükler[ Sayfa 147 ] Çözümler
TEST 6 SÖZCÜK YAPISI DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 151 ] Çözümler
TEST 1 ADLAR Özel Ad, Cins Ad, Somut Ad, Soyut Ad[ Sayfa 155 ] Çözümler
TEST 2 ADLAR Tekil Ad, Çoğul Ad ve Topluluk Adı[ Sayfa 159 ] Çözümler
TEST 3 ADLAR İsimlere Gelen Çekim Ekleri, Küçültme Ekleri[ Sayfa 163 ] Çözümler
TEST 4 ADLAR DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 167 ] Çözümler
TEST 1 AD TAMLAMALARI Belirtili, Belirtisiz Ad Tamlamaları[ Sayfa 171 ] Çözümler
TEST 2 AD TAMLAMALARI Zincirleme Ad Tamlaması[ Sayfa 175 ] Çözümler
TEST 3 AD TAMLAMALARI DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 179 ] Çözümler
TEST 1 SIFATLAR Niteleme Sıfatı, Adlaşmış Sıfat[ Sayfa 183 ] Çözümler
TEST 2 SIFATLAR Belirtme Sıfatları[ Sayfa 187 ] Çözümler
TEST 3 SIFATLAR Sıfatlarda Pekiştirme, Sıfatlarda Küçültme, Unvan Sıfatları[ Sayfa 191 ] Çözümler
TEST 4 SIFATLAR DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 195 ] Çözümler
TEST 1 ZAMİRLER Kişi Zamiri, İşaret Zamiri[ Sayfa 199 ] Çözümler
TEST 2 ZAMİRLER Belgisiz Zamir, Soru Zamiri, Ek Durumundaki Zamirler[ Sayfa 203 ] Çözümler
TEST 3 ZAMİRLER DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 207 ] Çözümler
TEST 1 EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM Edat (İlgeç)[ Sayfa 211 ] Çözümler
TEST 2 EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM Bağlaç, Ünlem[ Sayfa 215 ] Çözümler
TEST 3 EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 219 ] Çözümler
TEST 1 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Metin Türleri[ Sayfa 223 ] Çözümler
TEST 2 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Söz Sanatları[ Sayfa 227 ] Çözümler
TEST 3 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI DEĞERLENDİRME TESTİ[ Sayfa 231 ] Çözümler
TEST 1 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 235 ] Çözümler
TEST 2 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 239 ] Çözümler
0 212 263 63 36

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Kuştepe Mah. Leylak Sok. No: 1 Nursanlar İşmerkezi D: 16 Şişli İstanbul

0 212 263 63 36

[email protected]