7. SINIF KILAVUZ SERİSİ TÜRKÇE SORU BANKASI

7.SINIF

7. SINIF KILAVUZ SERİSİ TÜRKÇE SORU BANKASI

7. SINIF KILAVUZ SERİSİ TÜRKÇE SORU BANKASI

7. SINIF KILAVUZ SERİSİ TÜRKÇE SORU BANKASI (7.SINIF - TÜRKÇE) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

7.SINIF - TÜRKÇE

İndirme Seçenekleri


TEST 1 SÖZCÜKTE ANLAM Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam[ Sayfa 7 ]

TEST 2 SÖZCÜKTE ANLAM Çok Anlamlılık[ Sayfa 11 ]

TEST 3 SÖZCÜKTE ANLAM Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı, Eş Sesli, Zıt Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 15 ]

TEST 4 SÖZCÜKTE ANLAM Somut-Soyut Anlam, Yansımalar, Genel-Özel Anlam, İkilemeler, Geçiş-Bağlantı İfadeleri[ Sayfa 19 ]

TEST 5 SÖZCÜKTE ANLAM Altı Çizili Bölümün Cümleye Kattığı Anlam[ Sayfa 23 ]

TEST 6 SÖZCÜKTE ANLAM Değerlendirme Testi[ Sayfa 27 ]

TEST 1 SÖZ VARLIKLARIMIZ Deyimler[ Sayfa 31 ]

TEST 2 SÖZ VARLIKLARIMIZ Atasözleri[ Sayfa 35 ]

TEST 3 SÖZ VARLIKLARIMIZ Değerlendirme Testi[ Sayfa 39 ]

TEST 1 CÜMLEDE ANLAM Öznel-Nesnel Anlatım[ Sayfa 43 ]

TEST 2 CÜMLEDE ANLAM Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri[ Sayfa 47 ]

TEST 3 CÜMLEDE ANLAM Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı ve Çelişen Cümleler[ Sayfa 51 ]

TEST 4 CÜMLEDE ANLAM Cümle Tamamlama, Cümle Oluşturma[ Sayfa 55 ]

TEST 5 CÜMLEDE ANLAM Anlamlarına Göre Cümleler[ Sayfa 59 ]

TEST 6 CÜMLEDE ANLAM Değerlendirme Testi[ Sayfa 63 ]

TEST 1 PARAGRAF Ana Düşünce, Ana Duygu[ Sayfa 67 ]

TEST 2 PARAGRAF Yardımcı Düşünce[ Sayfa 71 ]

TEST 3 PARAGRAF Konu, Başlık, Anahtar Sözcük[ Sayfa 75 ]

TEST 4 PARAGRAF Paragrafın Yapısı[ Sayfa 79 ]

TEST 5 PARAGRAF Hikaye Unsurları, Anlatıcı[ Sayfa 83 ]

TEST 6 PARAGRAF Değerlendirme Testi[ Sayfa 87 ]

TEST 1 ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI[ Sayfa 91 ]

TEST 2 ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI[ Sayfa 95 ]

TEST 3 ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI[ Sayfa 99 ]

TEST 1 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 103 ]

TEST 2 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 107 ]

TEST 1 EYLEMLER Çekimli Eylem, Eylemlerin Anlam Özellikleri[ Sayfa 111 ]

TEST 2 EYLEMLER Kip Ekleri[ Sayfa 115 ]

TEST 3 EYLEMLER Kişi Ekleri, Eylemlerde Olumsuzluk, Eylemlerde Soru[ Sayfa 119 ]

TEST 4 EYLEMLER Kipte Anlam Kayması[ Sayfa 123 ]

TEST 5 EYLEMLER Basit ve Birleşik Zamanlı Eylemler[ Sayfa 127 ]

TEST 6 EYLEMLER Değerlendirme Testi[ Sayfa 131 ]

TEST 1 EYLEMDE YAPI[ Sayfa 135 ]

TEST 2 EYLEMDE YAPI[ Sayfa 139 ]

TEST 3 EYLEMDE YAPI[ Sayfa 143 ]

TEST 1 EK EYLEM[ Sayfa 147 ]

TEST 2 EK EYLEM[ Sayfa 151 ]

TEST 3 EK EYLEM[ Sayfa 155 ]

TEST 1 ZARFLAR Durum Zarfı, Zaman Zarfı[ Sayfa 159 ]

TEST 2 ZARFLAR Yer-Yön Zarfı, Ölçü-Miktar Zarfı[ Sayfa 163 ]

TEST 3 ZARFLAR Soru Zarfı, Zarflarda Pekiştirme[ Sayfa 167 ]

TEST 4 ZARFLAR Değerlendirme Testi[ Sayfa 171 ]

TEST 1 YAZIM KURALLARI Büyük Harflerin Kullanımı[ Sayfa 175 ]

TEST 2 YAZIM KURALLARI “de, mi, ki”nin Yazımı[ Sayfa 179 ]

TEST 3 YAZIM KURALLARI Sayıların Yazımı, İkilemelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı,[ Sayfa 183 ]

TEST 4 YAZIM KURALLARI Birleşik Sözcüklerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcüklerin[ Sayfa 187 ]

TEST 5 YAZIM KURALLARI Değerlendirme Testi[ Sayfa 191 ]

TEST 1 NOKTALAMA İŞARETLERİ Nokta, Virgül, Noktalı Virgül[ Sayfa 195 ]

TEST 2 NOKTALAMA İŞARETLERİ İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti[ Sayfa 199 ]

TEST 3 NOKTALAMA İŞARETLERİ Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Tırnak İşareti, Parantez İşareti,[ Sayfa 203 ]

TEST 4 NOKTALAMA İŞARETLERİ Değerlendirme Testi[ Sayfa 207 ]

TEST 1 ANLATIM BOZUKLUĞU[ Sayfa 211 ]

TEST 2 ANLATIM BOZUKLUĞU[ Sayfa 215 ]

TEST 1 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Metin Türleri[ Sayfa 219 ]

TEST 2 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Söz Sanatları[ Sayfa 223 ]

TEST 3 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Değerlendirme Testi[ Sayfa 227 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler