8. SINIF KILAVUZ SERİSİ TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST 1 SÖZCÜKTE ANLAM Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam[ Sayfa 7 ] Çözümler
TEST 2 SÖZCÜKTE ANLAM Çok Anlamlılık[ Sayfa 11 ] Çözümler
TEST 3 SÖZCÜKTE ANLAM Eş Anlamlılık, Yakın Anlamlılık, Eş Sesli, Zıt Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 15 ] Çözümler
TEST 4 SÖZCÜKTE ANLAM Somut - Soyut Anlam, Yansıma Sözcükler, Genel – Özel Anlam,[ Sayfa 19 ] Çözümler
TEST 5 SÖZCÜKTE ANLAM Altı Çizili İfadenin Kattığı Anlam[ Sayfa 23 ] Çözümler
TEST 6 SÖZCÜKTE ANLAM Değerlendirme Testi[ Sayfa 27 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 SÖZ VARLIKLARIMIZ Deyimler[ Sayfa 31 ] Çözümler
TEST 2 SÖZ VARLIKLARIMIZ Atasözleri[ Sayfa 35 ] Çözümler
TEST 3 SÖZ VARLIKLARIMIZ Değerlendirme Testi[ Sayfa 39 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 CÜMLEDE ANLAM Öznel - Nesnel Cümle[ Sayfa 43 ] Çözümler
TEST 2 CÜMLEDE ANLAM Neden – Sonuç, Amaç – Sonuç, Koşul – Sonuç Cümleleri[ Sayfa 47 ] Çözümler
TEST 3 CÜMLEDE ANLAM Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı, Çelişen Cümleler, Örtülü Anlam[ Sayfa 51 ] Çözümler
TEST 4 CÜMLEDE ANLAM Cümle Tamamlama, Cümle Oluşturma[ Sayfa 55 ] Çözümler
TEST 5 CÜMLEDE ANLAM Anlamlarına Göre Cümleler[ Sayfa 59 ] Çözümler
TEST 6 CÜMLEDE ANLAM Değerlendirme Testi[ Sayfa 63 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 PARAGRAF VE GÖRSEL GRAFİK Ana Düşünce[ Sayfa 67 ] Çözümler
TEST 2 PARAGRAF VE GÖRSEL GRAFİK Yardımcı Düşünce[ Sayfa 71 ] Çözümler
TEST 3 PARAGRAF VE GÖRSEL GRAFİK Konu, Başlık, Anahtar Sözcük[ Sayfa 75 ] Çözümler
TEST 4 PARAGRAF VE GÖRSEL GRAFİK Paragrafın Yapısı[ Sayfa 79 ] Çözümler
TEST 5 PARAGRAF VE GÖRSEL GRAFİK Hikaye Unsurları, Anlatıcı[ Sayfa 83 ] Çözümler
TEST 6 PARAGRAF VE GÖRSEL GRAFİK Değerlendirme Testi[ Sayfa 87 ] Çözümler
TEST 7 PARAGRAF VE GÖRSEL GRAFİK Değerlendirme Testi[ Sayfa 91 ] Çözümler
TEST 8 PARAGRAF VE GÖRSEL GRAFİK Değerlendirme Testi[ Sayfa 95 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 PARAGFRAFIN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ Anlatım Biçimleri[ Sayfa 99 ] Çözümler
TEST 2 PARAGFRAFIN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ Düşünceyi Geliştirme Yolları[ Sayfa 103 ] Çözümler
TEST 3 PARAGFRAFIN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ Değerlendirme Testi[ Sayfa 107 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 111 ] Çözümler
TEST 2 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 115 ] Çözümler
TEST 3 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 119 ] Çözümler
TEST 4 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 123 ] Çözümler
TEST 5 MANTIK, MUHAKEME[ Sayfa 127 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 YAZIM KURALLARI Büyük Harflerin Kullanımı[ Sayfa 131 ] Çözümler
TEST 2 YAZIM KURALLARI “De, Mi, Ki” nin Yazımı[ Sayfa 135 ] Çözümler
TEST 3 YAZIM KURALLARI Sayıların İkilemelerin Kısaltmaların, Pekiştirmelerin Yazımı[ Sayfa 139 ] Çözümler
TEST 4 YAZIM KURALLARI Birleşik Sözcüklerin ve, Yazımı Karıştırılan Sözcüklerin Yazımı[ Sayfa 143 ] Çözümler
TEST 5 YAZIM KURALLARI Değerlendirme Testi[ Sayfa 147 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 NOKTALAMA İŞARETLERİ Nokta, Virgül, Noktalı Virgül[ Sayfa 151 ] Çözümler
TEST 2 NOKTALAMA İŞARETLERİ İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti[ Sayfa 155 ] Çözümler
TEST 3 NOKTALAMA İŞARETLERİ Tırnak İşareti, Parantez, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi[ Sayfa 159 ] Çözümler
TEST 4 NOKTALAMA İŞARETLERİ Değerlendirme Testi[ Sayfa 163 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 EYLEMSİLER İsim Fiil (Ad Eylem)[ Sayfa 167 ] Çözümler
TEST 2 EYLEMSİLER Sıfat Fiil (Sıfat Eylem, Ortaç)[ Sayfa 171 ] Çözümler
TEST 3 EYLEMSİLER Zarf Eylem (Zarf Fiil, Bağ Eylem)[ Sayfa 175 ] Çözümler
TEST 4 EYLEMSİLER Değerlendirme Testi[ Sayfa 179 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 CÜMLENİN ÖGELERİ Temel Ögeler[ Sayfa 183 ] Çözümler
TEST 2 CÜMLENİN ÖGELERİ Yardımcı Ögeler[ Sayfa 187 ] Çözümler
TEST 3 CÜMLENİN ÖGELERİ Vurgu, Ara Söz[ Sayfa 191 ] Çözümler
TEST 4 CÜMLENİN ÖGELERİ Değerlendirme Testi[ Sayfa 195 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 EYLEMDE ÇATI Öznesine Göre Çatı[ Sayfa 199 ] Çözümler
TEST 2 EYLEMDE ÇATI Nesnesine Göre Çatı[ Sayfa 203 ] Çözümler
TEST 3 EYLEMDE ÇATI Çatı Ekleri[ Sayfa 207 ] Çözümler
TEST 4 EYLEMDE ÇATI Değerlendirme Testi[ Sayfa 211 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 CÜMLE ÇEŞİTLERİ Yüklemin Yerine, Türüne Göre[ Sayfa 215 ] Çözümler
TEST 2 CÜMLE ÇEŞİTLERİ Yapısına Göre Cümleler[ Sayfa 219 ] Çözümler
TEST 3 CÜMLE ÇEŞİTLERİ Anlamlarına Göre Cümleler[ Sayfa 223 ] Çözümler
TEST 4 CÜMLE ÇEŞİTLERİ Değerlendirme Testi[ Sayfa 227 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 ANLATIM BOZUKLUKLARI Anlam Kaynaklı Anlatım Bozuklukları[ Sayfa 231 ] Çözümler
TEST 2 ANLATIM BOZUKLUKLARI Dil Bilgisi Kaynaklı Anlatım Bozuklukları[ Sayfa 235 ] Çözümler
TEST 3 ANLATIM BOZUKLUKLARI Değerlendirme Testi[ Sayfa 239 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 1 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Metin Türleri[ Sayfa 243 ] Çözümler
TEST 2 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Söz Sanatları[ Sayfa 247 ] Çözümler
TEST 3 METİN TÜRLERİ VE SÖZ SANATLARI Değerlendirme Testi[ Sayfa 251 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 263 63 36

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak No: 23 Şişli İstanbul

0 212 263 63 36

info@kvayayincilik.com